Predici

Ce este Biserica?

Decret de neprihănire

Suflet în sufletul lumii

Clipa destinului

Caracteristicile rugăciunii

O tinerețe pilduitoare

O părtășie binecuvântată

Betesda, locul schimbării

A plănui și a făptui

Postul, secretul autocontrolului

Ce cauți în 2019?

Nu mi-e frică

Depresia