De ce ai venit?!

Mesaj din ciclul de predici „Magnificat” (Măriți pe Domnul), prezentat de pastorul Nicu Butoi.

Partea 1 (5 Noiembrie, 2016)

Vom însoți pe Isus în sinagogă în ziua de sabat și pe ascultătorii Lui care trec de la extaz la agonie, de la a vorbi de bine la a încerca să ucidă pe Isus. Oamenii din Nazaret au avut ocazia să vadă unde stau ei în relația dintre Sabat și Domnul sabatului. Și-au cunoscut prioritățile și adevărata lor față.

De ce a venit Isus în viața noastră? Ce dorește să împlinească? Vom fi de acord cu lucrarea Lui sau Îl vom duce la marginea prăpastiei?

Partea 2 (12 Noiembrie, 2016)

Punctul forte al predicii este diferența cosmică între aplicarea legii în exterior (fariseii) și aplicarea ei în interior (Isus), o religie a formelor versus o religie a inimii – Dumnezeu nu validează pe Isus prin Scriptura (aceasta o fac iudeii) ci Îl validează prin învierea din morți.

Isus nu desființează Scriptura ci o reașează la destinația dată ei de Dumnezeu.

”Ați auzit că s-a zis celor din vechime... Dar Eu vă spun!”

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>