Luigi Mițoi

Imparatul Iosafat

Imparatul Manase

Imparatul Ezechia

Imparatul Iosia

Imparatul Osea

Imparatul Roboam

Imparatul Saul

Imparatul David

Imparatul Abiam