Emil Bartoș

Biserica in inchinare

03:56

Comunicarea in familie

01:43:04
55:44

Rugaciunea ne-ncetata

55:54

Isus, pe drum spre Emaus

Harnicia (industria)

57:19

Eliberarea de frica mortii

01:03:28
01:02:47
01:03:54

Suferintele lui Isus

01:03:57

Ziua cercetarii

Milostenia (caritas)

Cumpatarea

01:19:25

Curatia (castitas)