Venirea Domnului

Conferința Istoria Binecuvântării, Valea Drăganului.

Data: 6-10 August, 2018
Text biblic: 1&2 Tesaloniceni

Mesaj de încurajare și zidire spirituală, prezentat de pastorul Beniamin Fărăgău.

Maranata! Vino Doamne Isuse! Dar oare suntem pregătiți pentru întâlnirea cu Mirele ceresc? Ne întrebăm ce spun Scripturile despre acest mult așteptat eveniment pentru Biserica lui Hristos?

Deși Domnul Isus ne spune că acel ceas al venirii Lui nu-l știe nimeni, afară de Tatăl, totuși, de-a lungul istoriei, mulți s-au încumetat să plăsmuiască scenarii legate de când anume va veni Domnul. În demersul nostru din această vară, plecăm de la adevărul că doar „lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie..” în timp ce „lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru” (Deut. 29:29) și rămân ale Domnului.

Prin urmare, nu ne propunem să adăugăm la aceste scenarii escatologice, ci dorim ca în săptămâna din 6-10 August să facem din 1&2 Tesaloniceni acel râu al revelației în care să lăsăm să se reverse afluenți din tot restul Scripturii. Cele două epistole sunt, în mare parte, dedicate de apostolul Pavel temei Venirii Domnului Isus. Nu este capitol în care Venirea Domnului să nu fie pomenită. Cu toate acestea, epistolele fiind în general scrieri ocazionate de probleme sau întrebări specifice, și aceste două epistole ne lasă cu o serie de întrebări. Avantajul nostru este că avem la dispoziție întreaga Scriptură și, în lumina ei, Îl rugăm pe Dumnezeu ca, în timp ce sondăm lucrurile pe care Duhul ni le-a descoperit în Scripturi, El să țese înaintea ochilor noștri adevărul legat de Venirea Domnului Isus Hristos.

Ne propunem lucrul acesta cu dorința de a ne întreba în ce măsură așteptăm Venirea Domnului și suntem pregătiți să-L întâmpinăm pe Domnul. Apropiindu-ne de un subiect atât de sensibil, nu ar trebui să uităm afirmațiile apostolului Petru din a doua sa epistolă sobornicească:

„Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: „Unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii!” […] Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru: […] Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor topi de căldura focului?” (2 Petru 3:3-12).

Ținând cont că „lucrurile descoperite” nu sunt numai ale noastre, ci „și ale copiilor noștri”, în această vară am dori să abordăm cărțile 1&2 Tesaloniceni și pe limba copiilor. Vom face lucrul acesta în două sesiuni demonstrative împreună cu învățători pregătiți ca să-i îndrume pe copii, și apoi într-o a treia sesiune prin care ne dorim să îi provocăm pe părinți, pentru ca ei, la rândul lor, să devină călăuze pentru copiii lor în cunoașterea Domnului.

Maranata! Vino Doamne Isuse!

Beniamin Fărăgău
și echipa Fundației Istoria Binecuvântării

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>