Mesajul Invierii – Luigi Mitoi

Vizionări

Ca oricare alt miracol, învierea Domnului Isus șochează, este inexplicabilă. Partea practică a învierii Domnului stă în faptul că sfinții vor învia la fel de miraculos și percepția oamenilor asupra acestui apropiat eveniment va fi la fel de șocantă. De fapt, șocul pe care-l vor experimenta oamenii nu este doar reacția la supranatural, cât este reacția la necredință.

Învierea Lui dă o nouă şi măreaţă perspectivă asupra vieţii, morţii şi eternităţii, proclamând victoria finală şi totală asupra Diavolului, asupra morţii şi asupra păcatului. Învierea este confirmarea lui Dumnezeu cu privire la planul de mântuire realizat în Hristos. Mesajul învierii este măreţ, motivator şi aducător de speranță:

1. Confirmă suveranitatea lui Dumnezeu – ,,Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea” (Faptele Ap. 2:25). Dumnezeu este singura Persoană din Univers care face tot ce vrea și tot ce trebuie, ambele fiind de fapt unul și același lucru.

2. Confirmă autenticitatea Bibliei – ,,Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Cor. 15:4). Cu sute de ani în urmă, Biblia a profeţit despre naşterea, moartea, învierea şi înălţarea Mântuitorului. Într-o lume nesigură, Biblia este singura Carte în care poţi avea deplină încredere. Dacă o singură dată Biblia ar fi spus un lucru care nu s-ar fi împlinit, oamenii şi-ar fi pierdut încrederea în ea.

3. Confirmă mântuirea oamenilor – ,,…Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi…” (Romani 4:25). Oamenii sunt justificaţi în faţa dreptății divine datorită ispăşirii realizate prin moartea şi învierea lui Cristos. „Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi. Cine-i va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi” (Romani 8:34).

4. Confirmă sfințirea credincioșilor – ,,Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” (Rom. 6:4). Cea mai puternică dovadă că cineva este mântuit este faptul că trăiește în sfințenie, în puritate.

5. Confirmă chemarea credincioșilor în slujba lui Dumnezeu – „Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos, şi prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morţi…” (Gal.1:1). Dedicarea pentru Dumnezeu și pentru oameni este posibilă în numele și prin puterea lui Cristos care a înviat din morți.

6. Confirmă revenirea Domnului și răpirea Bisericii – ,,…să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi, pe Isus care ne izbăveşte de mânia viitoare” (1 Tes. 1:10). Sfinţii Îl aşteaptă pe Regele înviat, El îi va învia și îi va muta în cer.

7. Confirmă dreptatea lui Dumnezeu – ,,Dumnezeu… a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi” (Faptele Ap. 17:31). Judecata oamenilor necredincioși este pe deplin justificată deoarece Dumnezeu l-a judecat și pe Cristos atunci când Şi-a asumat păcatele oamenilor. Metoda a fost crucea, scopul a fost mântuirea, dovada a fost învierea şi motivul am fost noi.

Învierea lui Cristos, confirmă, promite, garantează, împlinește! HRISTOS A ÎNVIAT!

Sursa

Mesajul Invierii – Luigi Mitoi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>