Condiţii pentru post – Luigi Mițoi

Views

Atunci când a fost întrebat de ce ucenicii Săi nu postesc, pe când fariseii şi ucenicii lui Ioan botezatorul posteau, Isus a răspuns: ,,Se pot jeli nuntaşii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, şi atunci vor posti” (Matei 9:15). Mirele a fost luat de la noi şi acum este vremea postului. Există anumite condiţii pentru post? Sigur, există.

1. ABSTINENŢĂ DE LA MÂNCARE – „Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile si 40 de nopţi; nu a mâncat paine şi nu a băut deloc apă…” (Exod. 34:28).

2. ABSTINENŢĂ DE LA BĂUTURĂ – „Du-te de strânge pe toţi iudeii care se află în Susa şi postiţi pentru mine, fără să mâncaţi nici să beţi trei zile, nici noaptea, nici ziua; şi eu voi posti odată cu slujnicele mele…” (Estera 4:16).

3. ABSTINENŢĂ DE LA VIAŢA INTIMĂ – „Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunați iarăşi ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre” (1 Cor. 7:5).

4. SMERIREA INIMII – „În a 24-a zi a aceleeaşi luni copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcaţi în saci şi presăraţi cu țărână pentru ţinerea unui post” (Neemia 9:1).

5. RUGĂCIUNI STĂRUITOARE – „Rămasă vaduvă… Ana nu se depărta de Templu şi ziua şi noaptea slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni” (Luca 2:37).

6. POCĂINŢĂ ŞI RENUNŢARE LA PĂCAT – „…La ce ne foloseşte să postim zic ei, dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă Tu nu ţii cont de lucrul acesta? Pentru că zice Domnul în ziua postului vostru vă lasaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri. Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus” (Isaia 58:3-4).

7. MĂRTURISIREA PĂCATELOR – „S-au strâns la Miţpa, au scos apă şi au vărsat-o înaintea Domnului şi au postit în ziua aceea zicând: Am păcătuit împotriva Domnului…” (1 Sam. 7:6).

8. CITIREA BIBLIEI – „De aceea du-te tu însuţi şi citeşte din carte ce ai scris în ea după spusele mele, şi anume cuvintele Domnului în ziua postului…” (Ier. 36:6). Suntem în cea de-a 16-a zi de post dintre cele 21 şi căutăm faţa Domnului, ne smerim şi ne rugăm. Ştim din Biblie că postul poate fi personal, public, comunitar, naţional. Noi ne-am învoit cu biserica să-L căutăm pe Dumnezeu cu post şi rugăciune, iar El ne va răspunde din ceruri.

Când noi ne rugăm Dumnezeu ne ascultă. Slavă Lui!

Sursa

Condiţii pentru post – Luigi Mițoi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>